Cijfers!

De Cijfers van 2017

Natuurlijk nog geen gigantische bedragen in en uit die eerste paar maanden. Vanaf januari 2018 gaat de stichting actief bezig met funding. Mogelijke sponsors en fondsen worden benaderd, Vrienden van De Hip wordt verder uitgewerkt en ook met lokale, regionale en nationale overheden wordt overleg gevoerd.

https://www.dropbox.com/s/t7p91f1u5ntuxt5/Jaarrekening%202017%20Stichting%20Podium%20De%20Hip.pdf?dl=0

De cijfers van 2018

Ook de cijfers van 2018 zijn nu in te zien. Komen nog een heel eind zonder subsidie. Zouden er een hoop een voorbeeld aan kunnen nemen.

https://www.dropbox.com/s/z2rwxjtrb1a7h7o/Jaarrekening%202018%20St%20Podium%20de%20Hip.pdf?dl=0

De cijfers van 2019

Nog steeds is De Hip hoofdsponsor van Stichting Podium De Hip. Mooie dingen doen kost nu eenmaal geld. Maar dat we een grotere zaal dringend nodig hebben moge duidelijk zijn.

file:///C:/Users/Fonz/Dropbox/Jaarrekening%202019%20Cafe%20de%20Hip.pdf

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square