Stichting Podium De Hip - Informatie


Naam van de instelling: Stichting Podium De Hip Ook wel onder het publiek bekend onder de naam: De Hip of Podium De Hip Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) / fiscaal nummer: 8578.84.633 Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 69469598 Post- en bezoekadres: Brink 21 7411 BR Deventer Telefoon: 0570 745 091 Website: www.dehip.nl E-mail: fonz@dehip.nl Doelstelling: Stichting Podium De Hip heeft voor de termijn van dit beleidsplan als doel(en) om: 1. Laagdrempelige culturele activiteiten aan te bieden aan alle inwoners van Deventer en haar omgeving; 2. Wars van iedere vorm van hokjesgeest hoogwaardige culturele activiteiten aan te bieden aan alle inwoners van Deventer en haar omgeving; 3. Te laten zien dat cultuur aanbieden ook anders kan dan bij veel reeds gevestigde cultuurbrengers; 4. Producties voor derden uit te voeren om zo het programma-aanbod in en om De Hip betaalbaar te houden voor haar bezoekers;

Met haar doelstelling beoogt de Stichting Podium De Hip het algemeen belang te dienen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Stichting Podium De Hip heeft als missie om cultuur aan te bieden aan de inwoners van Deventer en omstreken op een creatieve wijze. Op de langere termijn wil Stichting Podium De Hip zich ontwikkelen tot dé laagdrempelige cultuurbrenger van deze regio. Laagdrempelig qua toegankelijkheid, maar hoogwaardig wat betreft aanbod. Het verbinden van verschillende mensen en culturele disciplines van Deventer en omstreken is essentieel voor Stichting Podium De Hip. Het culturele programma van Stichting Podium De Hip is toegankelijk voor iedereen, ongeacht inkomen, leeftijd of achtergrond. Of simpeler gezegd: de sfeer van een dorpskermis. Iedereen van jong tot oud is er welkom en kan er een fijne tijd hebben om te genieten van hun vrije tijd, elkaars gezelschap en cultuur in de breedste zin des woords. Met een kleine organisatie en beperkte budgetten wil Stichting Podium De Hip laten zien een culturele instelling bestieren ook anders kan cultuuraanbieders zoals kernpodia en stadsschouwburgen dit doen. De kernwaarden van Stichting Podium De Hip zijn: Originaliteit, toegankelijkheid, informaliteit en professionaliteit.

Bestuurssamenstelling: Het onbezoldigd bestuur Stichting Podium De Hip bestaat uit Matthijs van Nieuwkerk als voorzitter, Willy Berends als secretaris, Fonz Scheepstra als penningmeester en Olaf Witkamp als bestuurslid.

Actueel activiteitenverslag: In en om De Hip worden per jaar meer dan 150 culturele events georganiseerd, waaronder: Ronde van Vedett, Undercoversessies, Politiek Café De Hip, Undercover op de Brink, Wartaal, klassieke concerten, avonden voor jong talent, activiteiten rondom het EK Damesvoetbal in opdracht van de gemeente Deventer, Top 2000 week, productie en programmering van de Undercovertent op de Zwarte Cross, et cetera. Deze activiteiten zullen per direct door Stichting Podium De Hip worden overgenomen en uitgebreid.

Financiële verantwoording: Stichting Podium De Hip bouwt een vermogen op om programma aanbod en de promotie er van te financieren. Tevens dient dit vermogen als buffer voor tegenvallende opbrengsten. De jaarrekening van de Stichting Podium De Hip wordt opgesteld door de penningmeester Fonz Scheeptra en gecontroleerd door Administratiekantoor T.A. Presser in Diepenveen. Stichting Podium De Hip heeft geen medewerkers in (loon)dienst.

#podiumdehip

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square